CO PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

Szanowni Rodzice,

warto pamiętać że w tym roku szkolnym 2018/2019 tegoroczni ósmoklasiści jako pierwsi przystąpią do „egzaminu ósmoklasisty”.

Nauka w szkole podstawowej kończy się egzaminem ósmoklasisty i obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Po raz pierwszy egzamin zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.

Ma formę pisemną i składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 są dostępne na stronie internetowej CKE  https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/o-egzaminie/

 

Wielkość czcionki
Kontrast