Bezpieczni na drodze i nie tylko

Policjanci z Pszczyny: sierż. szt.  Jadwiga Śmietana, sierż. szt. Adrian Psiuk i asp. Robert Sojka, w towarzystwie Sznupka, odwiedzili uczniów naszej szkoły: pierwszo- i drugoklasistów. Podczas spotkania, w ramach akcji „Tygodnia Bezpieczeństwa”, mundurowi uczyli dzieci właściwych zachowań.

Pogadanki, przeprowadzone przez policjantów, skupiły się wokół tematyki bezpieczeństwa.  Omówiono podstawowe zasady właściwych zachowań, obowiązujące w szkole, w drodze do szkoły i podczas spędzania przez dzieci wolnego czasu. Podsumowaniem tych zajęć było sprawdzenie zdobytej przez dzieci wiedzy. Prawidłowe odpowiedzi nagrodzono gadżetami, kolorowankami, folderami. Zaś spotkanie z policyjną maskotką- Sznupkiem, dostarczyło wielu pozytywnych emocji. Nie mniejszym zainteresowaniem cieszył się policyjny sprzęt służbowy, a w szczególności kajdanki.

Miejmy nadzieję, że nasi wychowankowie wzięli sobie do serca uwagi policjantów i odtąd będą bardziej świadomymi użytkownikami dróg.