AKCJA „WIRUSOOCHRONA” W SZKOLE

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo najmłodszych dzieci oraz ich rodzin, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zorganizował na terenie województwa śląskiego realizację akcji informacyjno-edukacyjnej pn. „Wirusoochrona”.

Uczestniczymy w tym projekcie, klasy I-III. Akcja zainicjowana przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Akcja ma na celu wzmocnienie działań przeciwepidemicznych w placówkach oświatowo-wychowawczych poprzez przeprowadzenie zajęć profilaktycznych dla najmłodszych uczniów, przypominających o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny oraz zwrócenie uwagi na znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów.