Akcja informacyjno-edukacyjna „Wirusoochrona” w naszej szkole

Nasza szkoła przystąpiła do akcji zainicjowanej przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach.

 Akcja ma na celu wzmocnienie działań przeciwepidemicznych w szkołach podstawowych poprzez przeprowadzenie zajęć profilaktycznych dla najmłodszych uczniów, przypominających o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny oraz zwrócenie uwagi na znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów. W trakcie zajęć dzieci mogły pogłębić wiedzę z zakresu zapobiegania chorobom zakaźnym przenoszonym drogą kropelkową. Zajęcia zostały przeprowadzone przez nauczycieli klas I-III.

Zapraszamy do relacji z podjętych działań.