Szkolny  Konkursu Pięknego Czytania „ Czytam, bo lubię ” dla uczniów klas I-III

I. Organizator:
Ewa Pinocy i Barbara Masny

II. Data konkursu
Konkurs odbędzie się:

25.04.2023 dla klasy 2b o godz.10.45

26.04.2023 od godziny 13.00 dla klas 3a, 3b, 1a, 1b i 2a

 III. Cele konkursu:
• promocja książek i czytelnictwa,
• budzenie zainteresowania wartościową literaturą dziecięcą,
• rozwijanie wrażliwości na piękno literatury
• stworzenie możliwości prezentacji własnych umiejętności na forum szkoły
• kształtowanie umiejętności pięknego czytania,
• uczenie rywalizacji w miłej atmosferze.

IV. Zasady uczestnictwa
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie z klas 1-3. Warunkiem przystąpienia jest złożenie zgłoszenia zawierającego imię i nazwisko uczestnika do wychowawcy.

V. Jury
Nad przebiegiem konkursu czuwa jury powołane przez organizatora.