31 maj – DZIEŃ BEZ PAPIEROSA

W okresie od 23 maja 2016 do 07 czerwca 2016 w naszej szkole realizowaliśmy zajęcia profilaktyczne w ramach DNIA BEZ PAPIEROSA. Wśród uczniów klas I-III przeprowadzono zajęcia warsztatowe, które poprzedzone były pogadanką i prezentacją multimedialną na temat szkodliwości palenia papierosów. W trakcie warsztatów omawiano i weryfikowano posiadane przez dzieci informacje, rozwiewano mity, propagowano zdrowy tryb życia. Na zakończenie zajęć uczniowie przygotowywali propozycje plakatów pt:  Mój pokój miejscem bez dymu papierosowego. Uczniowie klas V i VI realizowali tematykę Światowego Dnia bez Tytoniu w trakcie zajęć warsztatowych podczas których utrwalano wiedzę na temat negatywnego wpływu nikotynizmu oraz kosztów społecznych tej choroby, ćwiczyli technikę odmawiania podczas 3 dniowej wycieczki. W klasie IV uczniowie podczas prelekcji pedagoga i oglądania prezentacji multimedialnej ugruntowywali swoją wiedzę na temat szkodliwości palenia, kosztów zdrowotnych i społecznych tego nałogu. W sumie objęliśmy oddziaływaniami 206 dzieci.

Wielkość czcionki
Kontrast