WYKAZ PODRĘCZNIKÓW ROK SZKOLNY 2017/ 2018

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DOPUSZCZONYCH DO UŻYTKU SZKOLNEGO

ROK SZKOLNY  2017/ 2018

KLASA 1

RELIGIA  W drodze do Wieczernika: Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa. Zeszyt ćwiczeń-  WAM Kraków (bez podręcznika)

POZOSTAŁE  PODRĘCZNIKI ZAPEWNIA SZKOŁA

KLASA 2
RELIGIA W drodze do Wieczernika. Kochamy Pana Jezusa  Pana Jezusa. WAM – podręcznik (Nowa Podstawa programowa

POZOSTAŁE  PODRĘCZNIKI ZAPEWNIA SZKOŁA

KLASA 3
RELIGIA klasa 3a
W drodze do Wieczernika. Przyjmujemy Pana Jezusa. Zeszyt ćwiczeń red. Wł. Kubik, WAM, Kraków (bez podręcznika)

RELIGIA klasa 3b,c

W drodze do Wieczernika. Przyjmujemy Pana Jezusa, red. Wł. Kubik, WAM, Kraków- podręcznik (Nowa Podstawa programowa)

POZOSTAŁE  PODRĘCZNIKI ZAPEWNIA SZKOŁA

KLASA 4
RELIGIA Drogi Przymierza– Zaproszeni przez Boga red. Z. Marek, WAM Kraków- podręcznik (Nowa podstawa programowa)

POZOSTAŁE  PODRĘCZNIKI ZAPEWNIA SZKOŁA

KLASA 5
RELIGIA Drogi Przymierza –Obdarowani przez Boga, red. Z. Marek, WAM, Kraków- podręcznik (Nowa podstawa programowa)

POZOSTAŁE  PODRĘCZNIKI ZAPEWNIA SZKOŁA

KLASA 6

RELIGIA Drogi Przymierza –Przemienieni przez Boga, red. Z. Marek, WAM, Kraków- podręcznik (Nowa podstawa programowa)

POZOSTAŁE  PODRĘCZNIKI ZAPEWNIA SZKOŁA

KLASA 7

RELIGIA W drodze do Emaus –Jezus uczy i zbawia. Podręcznik dla kl. 7.WAM, Kraków (Nowa podstawa programowa)

POZOSTAŁE  PODRĘCZNIKI ZAPEWNIA SZKOŁA

Wielkość czcionki
Kontrast