Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

[Realizacja podstawy programowej od 8.00 do 13.00]

6.30 – 8.00

· Schodzenie się dzieci

· Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, prace porządkowe

8.00 – 9.00

· Praca indywidualna z dzieckiem

· Zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój dziecka

· Prowadzenie obserwacji

· Zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne

· Przygotowanie do śniadania

9.00 – 9.30

· Śniadanie

9.30 – 12.00

· Zajęcia programowe z całą grupą – realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności

· Zabawy dowolne, dydaktyczne, tematyczne, ruchowe,

badawcze w ogrodzie przedszkolnym lub w sali

· Spacery, wycieczki

· Czynności porządkowe, zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu

12.00 – 12.30

· Obiad

· Czynności higieniczne

12.30 – 13.00

Ø Grupy młodsze

· Poobiedni relaks – leżakowanie ze słuchaniem ulubionych bajek

Ø Grupy starsze

· Krótki relaks, słuchanie bajek

13.00 – 14.15

Ø Grupy młodsze

· Leżakowanie

· Czynności porządkowe

Ø Grupy starsze

· Zajęcia rytmiczno-taneczne

· Zabawy logiczno-matematyczne

· Zajęcia plastyczne

· Gry i zabawy dydaktyczne systematyzujące i utrwalające wiadomości

· Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w sali według zainteresowań dzieci

· Czynności higieniczne – przygotowanie do podwieczorku

14.00 – 14.20

· Podwieczorek

14.20 – 16.30

· Aktywność własna dzieci, zabawy ruchowe w sali i na powietrzu,

prace porządkowe

· Praca stymulacyjna realizowana indywidualnie

· Rozchodzenie się dzieci