Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

<Realizacja podstawy programowej od 8.00 do 13.00>

6.30 – 8.00

 • schodzenie się dzieci
 • zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, prace porządkowe

8.00 – 9.00

 • praca indywidualna z dzieckiem
 • zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój dziecka
 • prowadzenie obserwacji
 • zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne
 • przygotowanie do śniadania

9.00 – 9.30

 • śniadanie
 • czynności higieniczne

9.30 – 12.00

 • zajęcia programowe z całą grupą- realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności
 • zabawy dowolne, dydaktyczne, tematyczne, ruchowe, badawcze w ogrodzie przedszkolnym lub w sali
 • spacery, wycieczki
 • czynności porządkowe, zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu

12.00 – 12.30

 • obiad
 • czynności higieniczne

12.30 – 13.00

 • grupy młodsze- przygotowanie do odpoczynku – ubieranie piżamki
 • grupy starsze- krótki relaks, słuchanie bajek

13.00 – 14.15

 • grupy młodsze- leżakowanie-czynności porządkowe
 • grupy starsze: zajęcia rytmiczno- taneczne, zabawy logiczno- matematyczne, gry i zabawy dydaktyczne systematyzujące i utrwalające  wiadomości, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w sali według zainteresowań dzieci, czynności higieniczne – przygotowanie do podwieczorku

14.15 – 14.30

 • podwieczorek

14- 30- 16.00

 • aktywność własna dzieci, zabawy ruchowe w sali i na powietrzu, prace porządkowe
 • praca stymulacyjna realizowana indywidualnie
 • kontakty indywidualne z dziećmi i rodzicami (w miarę potrzeb i oczekiwań)
 • rozchodzenie się dzieci
Wielkość czcionki
Kontrast