PROTOKÓŁ NR 6 Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W  ŁĄCE, 22.01.2018 r.

PROTOKÓŁ NR 6 Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W  ŁĄCE, 22.01.2018 r.

 • W zebraniu udział wzięli Członkowie Rady Rodziców wg zamieszczonej listy obecności oraz Dyrektor ZSP, mgr Barbara Jastrzębska

 

 • Przebieg spotkania przedstawia się nastepująco:

 

 • Skarbnik Rady Rodziców przedstawiła rozliczenie konta Rady Rodziców za I półrocze roku szkolnego 2017/2018 wraz z szczegółowym rozliczeniem kiermaszu świątecznego:
Rozliczenie kiermaszu świątecznego 2017/2018
Przychody
przedsprzedaż  139,00 zł
darowizna na kiermasz – przelew  100,00 zł
kiermasz na odpuście  1 022,10 zł
kiermasz w salonie Venus  116,00 zł
kiermasz w szkole pon  90,00 zł
kiermasz w szkole wt  328,00 zł
kiermasz w szkole śr  281,01 zł
kiermasz w szkole czw  153,80 zł
kiermasz w szkole pt  145,30 zł
kiermasz w szkole pon  51,00 zł
na rynku w Pszczynie so  776,80 zł
na rynku w Pszczynie nd  700,00 zł
kiermasz na jasełkach pon  186,50 zł
kiermasz na jasełkach wt  226,50 zł
kiermasz na jasełkach wt ciasto  530,00 zł
kiermasz na jasełkach śr  191,30 zł
kiermasz na jasełkach śr ciasto  545,10 zł
suma przychodów  5 582,41 zł
Rozchody
Celofan, wstążki  17,90 zł
Zwrot Justynie drobnych do kasetki  50,00 zł
Pierniczki na wagę  8,14 zł
Pojemniki na ciasto Klarity przelew  53,75 zł
Fundacja z Mikołowa (komis)  375,00 zł
Rękodzieło pani Urszuli (komis)  110,00 zł
Artesamia (komis)  398,19 zł
Stajenki gipsowe i bombki (komis)  346,00 zł
Zimne napoje  156,73 zł
suma rozchodów  1 515,71 zł
   
   
Kiermasz świąteczny zysk:  4 066,70 zł
Rozliczenie konta Rady Rodziców za I półrocze roku szk. 2017/2018
bilans otwarcia      21 798,32 zł
WPŁYWY
komitet rodzicielski        6 562,00 zł
darowizna Carbo Asecura
1% podatku Nobel Sport        5 242,00 zł
1% podatku za 2015 Nobel Sport        1 742,40 zł
1% podatku Omnibus                   –   zł
kiermasz świąteczny        4 066,70 zł
memoriał           171,71 zł
odsetki bankowe           195,03 zł
     17 979,84 zł
WYDATKI
mikołaj        3 837,30 zł
książki na nagrody           445,74 zł
książki lektury do biblioteki           499,25 zł
transport           957,00 zł
konkurs j.angielskiego           300,00 zł
konkurs Kidspeak                   –   zł
konkurs matematyczny Kangur           300,00 zł
wystawa fotograficzna Jasełka             66,90 zł
dzień edukacji i inne uroczystości           208,00 zł
koszty administracyjne           121,51 zł
koszty bankowe, podatek             47,06 zł
       6 782,76 zł
stan konta na 11.01.2018    32 995,40 zł
   

W tym roku oprócz zwyczajowego kiermaszu świątecznego w szkole i na jasełkach, RR zrealizowała sprzedaż na kolejnych dwóch kiermaszach, przy kościele podczas mszy odpustowych oraz w Pszczynie na Jarmarku Świątecznym a także w salonie Venus. Z tego względu zanotowaliśmy rekordowy zysk z kiermaszu świątecznego 4066,70 zł. Aby taka sprzedaż była możliwa oprócz naszych ozdób świątecznych sprzedawaliśmy też z zyskiem rękodzieło wzięte w komis od innych artystów spoza szkoły. Ozdoby te były oznakowane i rozliczone po kiermaszu.

 • Przewodnicząca RR w ramach podziękowań dla dzieci, które pomagały RR w sprzedaży fantów podczas jarmarku świątecznego, organizuje seans filmowy, który odbędzie się w dniu 25 stycznia 2018 r. o godzinie 17  w Sali języka polskiego w ZSP 9 w Łące. Opiekunem dzieci uczestniczących w seansie filmowym będzie przewodnicząca RR Agnieszka Smolarczyk.
 • RR obradowała na temat organizacji pikniku rodzinnego:

Termin pikniku został ustalony na dzień 26 maja 2018 r.

W tym miejscu przewodnicząca RR oddała głos Pani Edycie Drzyzdze zeszłorocznej przewodniczącej RR, która w tym temacie ma już większe doświadczenie. Pani Edyta przeczytała listę atrakcji które mogły by się pojawić na tegorocznym pikniku (jak na razie wszystko w fazie uzgodniń) min. Są to:

 • Konie ze stajni Standura
 • Szkółka piłkarska
 • Straż pożarna
 • Ratownictwo medyczne
 • Lekcja żywej historii
 • Dzielnicowy
 • Malowanie twarzy,
 • Balony, animacje

Pani Edyta przygotowała również propozycję pisma, w którym będziemy się zwracać do firm z prośbą o wspomożenie/dofinansowanie RR w organizacji tegorocznego pikniku.

(wstępna lista firm została już sporządzona)

Ustalono składkę 5 zł od dziecka na zakup fantów.

Kwestie związane z wpłacaniem powyższej składki – gdzie i do kiedy – oraz podział zadań względem wszystkich gup oraz klas ZSP  zostaną ustalone na kolejnym zebraniu RR.

 • RR zobowiązała się do zakupu 14 sztuk tabletów do nauki programowania (koszt takiego zakupu oszacowano na ok 7000 zł/8000 zł)

 

 • Pani Dyrektor ZSP przedstawiła prośbę o sfinansowanie DJ na zabawę karnawałową dla dzieci, orientacyjna kwota to 500 zł .

W głosowaniu wzięło udział  9 z 17 uprawnionych do głosowania członków Rad Rodziców.

w tym:

głosów za 6

przeciwnych 3

wstrzymanych 0

RR większością głosów podjęła decyzję o sfinansowaniu DJ.

 • W związku z tym, że po ostatnich ustaleniach dyrekcji RR nie może publikować informacji na stronie ZSP w zakładkach „aktualności szkoła“ i „aktualności przedszkole“, wszelkie informacje ogłaszane przez RR będą dodawane na stronie tylko i wyłącznie w zakładce „Rada Rodziców“ jak również – po uzgodnieniu z Panią dyrektor – będą one zamieszczane w dzienniku elektronicznym. Jeżeli chodzi o przedszkole RR będzie wywieszać istotne informację na tablicach ogłoszeń,  tak jak to było robione do tej pory.

 

 • Następne zebranie RR – 21 lutego 2018 r. ( środa) o godzinie 17:30.

RR zaprasza wszystkich chętnych do przyjścia rodziców, również nie będących członkami trójek klasowych.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz Rady Rodziców z roku 2017/2018

Justyna Waliczek

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast