PROTOKÓŁ NR 5 Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW

PROTOKÓŁ NR 5 Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W  ŁĄCE, 20.11.2017 r.

W zebraniu udział wzięli Członkowie Rady Rodziców wg zamieszczonej listy obecności oraz Dyrektor ZSP, mgr Barbara Jastrzębska

Przebieg spotkania przedstawia się następująco:

 • Skarbnik Rady Rodziców przedstawiła nowe informację dotyczące projektu KidSpeak który zmienił nazwę na International Education for Kids:

 1. Termin przyjazdu wolontariuszy: 12.02 – 04.03
 2. Czas trwania: 3 tygodnie
 3. Ilość wolontariuszy: 2
 4. Cena przystąpienia do projektu: 550 zł
 5. Więcej informacji na stronie: http://aiesec.pl/katowice/global-host-katowice/
 • RR obradowała na temat organizacji Jarmarku Bożonarodzeniowego:
 • Pani Dyrektor ZSP przedstawiła list nauczycielki świetlicy Pani Teresy Michny dotyczący propozycji terminów sprzedaży świątecznych fantów, która miałaby się odbyć od początku grudnia br. na korytarzach szkoły. Treść listu została omówiona przez wszystkich obecnych (treść listu jako załącznik do protokołu), w wyniku czego podjęto następujące decyzje:
 • RR zadecydowała, że zorganizuje Jarmark świąteczny jedynie podczas trwania jasełek szkolnych, które odbędą się dnia 19 grudnia br. (klasy 4-6) i 20 grudnia br. (klasy 1-3) na sali wielofuncyjnej – tak jak ustalano na poprzednim zebraniu w tych dniach jarmark świąteczny miałby miejsce w łączniku.
 • Następnie RR zadecydowała, że wystawi się ze sprzedażą fantów podczas jarmarku świątecznego na rynku pszczyńskim w dniach 16 i 17 grudnia br.
 • RR przypomina , że na jarmarku odbywającym się podczas jasełek sprzedawane będą ciasta ( jedno ciasto na grupę/klasę) oraz ozdoby świąteczne (ok 15 szt na grupę /klasę) które można przynosić do 30 listopada br. W związku z tym RR zwraca się z uprzejmą prośbą aby ciasta były przynoszone według poniższego harmonogramu:
 • Na dzień 19.12.2017 r. – po jednym cieście z klas 4,5,6,7 oraz z grup przedszkolnych „0“
 • Na dzień 20.12.2017 r. – po jednym cieście z klas 1, 2, 3 oraz z 3 grup młodszych przedszkolaków.
 • RR uprzejmie informuje, że termin zebrania w związku z pakowaniem fantów wyznaczony na dzień 30 listopada 2017 r. zostaje przesunięty z uwagi na to, że sala wielofunkcyjna w tym dniu będzie zajęta. Nowy termin zostanie ogłoszony na stronie  ZSP oraz obwieszczony w klasach i grupach. RR zaprasza wszystkich chętnych do pomocy.

 

 • Ustalenia RR dotyczące Mikołaja :
 • RR ostatecznie potwierdziła, że:
 • Dla dzieci szkolnych RR finansuje „mobilne planetarium“ w kwocie 8 zł od każdego dziecka, oraz słodycz od Mikołaja dla każdego dziecka.
 • Dla dzieci przedszkolnych RR sfinansuje paczuszkę od Mikołaja w kwocie ok 8-9 zł oraz dofinansuje „mobilne planetarium“ w kwocie 4 zł od dziecka (pozostałą część opłaty za planetarium tj. kwotę 4 zł pokrywają rodzice)

 

 • RR zapytała Panią dyrektor o aktualne i rzeczywiste potrzeby szkoły.

Pani dyrektor poprosiła , żeby  wziąć pod uwagę zakup tabletów do nauki programowania –  aktualnie pod tym kątem nauczyciele odbywają szkolenie. W chwili obecnej nasza szkoła nie ma odpowiedniego sprzętu do tego aby wiedza zdobyta przez nauczycieli była należycie przekazana uczniom, w związku z tym potrzebny jest właściwy sprzęt – a są nimi tablety. Jeżeli zakupimy sprzęt do nauki programowania to będzie on również wykorzystywany w kolejnych latach na lekcjach informatyki we wszystkich klasach.

 

 

Na tym protokół zakończono.

 

Sekretarz Rady Rodziców z roku 2017/2018

Justyna Waliczek

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast