PROTOKÓŁ NR 4 Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW

PROTOKÓŁ NR 4 Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W  ŁĄCE, 08.11.2017

 • W zebraniu udział wzięli Członkowie Rady Rodziców wg zamieszczonej listy obecności
 • Przebieg spotkania przedstawia się nastepująco:
 • RR pozytywnie zaopiniowała statut przedszkola na rok 2017/2018
 • Skarbnik Rady Rodziców przedstawiła rozliczenie memoriału:

ROZLICZENIE MEMORIAŁU im. Alojzego Pławeckiego
21 października 2017
PRZYCHODY ROZCHODY
Sponsorzy przelew             50,00 zł Kwiaty, znicz, wody       181,47 zł
Sprzedaż           489,61 zł Składniki na kanapki (Lidl)         71,62 zł
Kubki, tacki, łyżeczki (Patentus)         65,24 zł
Napoje, paluszki         49,57 zł
Przychody razem         539,61 zł Rozchody razem      367,90 zł
Zysk        171,71 zł

 

 • Przewodnicząca RR przedstawiła postulat z skrzynki pocztowej który nastepnie został omówiony przez obecnych. (treść postulatu jako załącznik do protokołu)
 • Na dzień 08.11.2017 r na konto Rady Rodziców z tytułu dobrowolnych wpłat (50 zł) wpłynęło ok 4800zł.
 • Rada Rodziców debatowała nad organizacją Jarmarku Bożonarodzeniowego:
 • Jarmark miałby odbyć się ( jak co roku) podczas trwania jasełek szkolnych, które najprawdopodobniej odbędą sie 19 i 20 grudnia br. – w tych dniach jarmark świąteczny miałby miejsce w łączniku.
 • Jasełka odbędą się w tym roku szkolnym na sali wielofunkcyjnej
 • RR ustaliła , że na jarmarku sprzedawane będą ciasta ( jedno ciasto na grupę/klasę) oraz ozdoby świąteczne (min. 15 szt na grupę /klasę) które można przynieść do 30 listopada br.
 • Tak jak w ubiegłum roku RR prosi o podanie 3 osób na grupę /klasę, które zechciałyby pomóc przy jarmarku ( rozłożyć ozdoby i ciasta przed rozpoczęciem jarmarku, pomóc przy sprzedaży oraz przy sprzątaniu) Rodzice mogą podzielić się zadaniami między sobą : jedna osoba przychodzi przed jasełkami, inna sprzedaje, natomiast trzecia osoba pomaga przy sprzątaniu.
 • W dniu 30 listopada najprawdopodobniej o godzinie 17:30 (godzina jeszcze konkretnie nie zatwierdzona) na Sali wielofunkcyjnej przy szkole, odbędzie się spotkanie rodziców zaangażowanych w realizację jarmarku. (będą pakowane oraz wyceniane ozdoby oraz ustalimy ewentualny podział obowiązków).
 • Tak jak w ubiegłym roku chcielibyśmy prosić aby od początku grudnia br. na korytarzu szkolnym przy wyjściu ze szkoły dzieci szkolne na przerwach prowadziły jarmark świąteczny.
 • Kwota zebrana ze sprzedaży ciast i ozdób zostanie przekazana na konto RR
 • Na niniejszym zebraniu RR podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA  Nr 03/2017/18

RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W ŁĄCE

z dnia 08.11.2017 r

W sprawie dofinansowania zakupu lektur do biblioteki szkolnej w kwocie 500 zł

W głosowaniu wzięło udział  9 z 17 uprawnionych do głosowania członków Rad Rodziców.

w tym:

głosów za 9

przeciwnych 0

wstrzymanych 0

Niniejszym Rada Rodziców przyjęła uchwałę na rok szkolny 2017/2018

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 Agnieszka Smolarczyk

 Przewodnicząca RR

 • Następne zebranie RR – 20 listopada 2017 r. o godzinie 17:30.

RR zaprasza wszystkich chętnych do przyjścia rodziców, również nie będących członkami trójek klasowych.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz Rady Rodziców z roku 2017/2018

Justyna Waliczek

Wielkość czcionki
Kontrast