PROTOKÓŁ NR 3 Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW

PROTOKÓŁ NR 3 Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W  ŁĄCE, 09.10.2017 r.

 • W zebraniu udział wzięli Członkowie Rady Rodziców wg zamieszczonej listy obecności
 • Przebieg spotkania przedstawia się następująco:
 • Skarbnik Rady Rodziców przedstawiła preliminarz wpływów i wydatków z funduszu Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018:

PRELIMINARZ

WYDATKÓW Z FUNDUSZY RADY RODZICÓW

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Przewidywane wpływy Przewidywane wydatki
Środki pozostałe z roku szkolnego 2016/2017   21 798,32 zł Dofinansowanie wycieczek     3 630,00 zł
Składka na Komitet Rodzicielski     5 000,00 zł Dofinansowanie konkursów     1 400,00 zł
Sprzedaż na Memoriale        500,00 zł Transport     1 500,00 zł
Kiermasz świąteczny     2 500,00 zł Prezenty mikołajowe     4 356,00 zł
Piknik Rodzinny   12 500,00 zł Zakup książek     2 000,00 zł
Darowizna Carbo Asecura        300,00 zł Zakup sprzętu     1 600,00 zł
Wydatki związane z uroczystościami        300,00 zł
Memoriał        450,00 zł
Koszty bankowe        100,00 zł
Inne wydatki w ramach potrzeb     2 000,00 zł
Przewidywane wpływy razem:  42 598,32 zł Przewidywane wydatki razem:  17 336,00 zł
Przewidywany zysk:  25 262,32 zł

 

 • RR przyjęła preliminarz na rok 2017/2018
 • RR jednogłośnie zagłosowała za dofinansowaniem konkursu z języka angielskiego w kwocie 300 zł
 • RR jednogłośnie zagłosowała za dofinansowaniem konkursu „Kangur“ do kwoty 300 zł
 • RR analizowała prośbę Pani Dyrektor ZSP odnośnie sfinansowania  założenia w przedszkolu systemu ewidencji obecności, w związku z nowymi zasadami naliczania opłat za obecność i żywienie; system rejestracji ułatwiałby pracę i automatycznie sam naliczałby czas pobytu, a przy tym również ilość spożytych posiłków; koszt takiego przedsięwzięcia to ok 2000/3000 zł.                                                                                        RR jednogłośnie zagłosowała przeciwko sfinansowaniu zakupu urządzenia do Ewidencji obecności.
 • RR debatowała nad organizacją Dnia Św. Mikołaja                                      Pojawiły się różne propozycje, mianowicie:                                    Zaproponowano aby w Tym roku w ramach prezentu mikołajkowego zorganizować dla dzieci z klas od 1-7  przyjazd mobilnego planetarium. Natomiast dla przedszkolaków zrobić małe paczuszki.                      Piekarnia Brzęczek w Pszczynie w ramach prezentu mikołajkowego dla dzieci, zgodziła się zorganizować bezpłatne „Warsztaty cukiernicze wykonywania pralin“  (dotyczy to klas  1-3) . Jeżeli chodzi o starsze klasy padła również propozycja o dofinansowanie ewentualnego wyjścia do kina. Podczas tego tematu RR jednogłośnie zagłosowała za dofinansowaniem prezentów mikołajkowych dla wszystkich dzieci w kwocie równo po 8 zł na dziecko.
 • RR otrzymała informacje od Pani Dyrektor że w kwestii zakupu nagłośninia , po przeprowadzonych konsultacjach uda sie zmieścić w kwocie którą ZSP otrzymał z budżetu obywatelskiego.
 • Rada Rodziców jednogłośnie zadecydowała pokryć koszty pieczenia ciast na Dzień Nauczyciela. Do upieczenia ciast zgłosiły się dwie osoby.
 • Omawiano również kwestię podziękowań dla sponsorów – padła propozycja zrobienia kartek z wyrazami wdzięczności za wsparcie.
 • Na dzień 09.10.2017 r na konto Rady Rodziców z tytułu dobrowolnych wpłat (50 zł) wpłynęło ok 4000zł.
 • Rada Rodziców serdecznie zaprasza do brania udziału w programie „Wzorowa łazienka”                                                                              Szczegóły dotyczące projektu znajdują się na stronie naszej szkoły. W przedmiotowym projekcie nagrodą główną będzie wsparcie finansowe w wysokości 30 000 zł na remont szkolnej łazienki. Aby wspomóc naszą szkołę o punkty Wystarczy wejść na https://www.wzorowalazienka.pl/galeria/9968 i zagłosować na rysunki dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 9 im. A. Pławeckiego w Łące, Fitelberga 1, jak również można zbierać paragony z zakupionym produktem z domestosa i wrzucać je do skrzynek umieszczonych  w sklepach oraz w szkole – wszystko jest na etapie realizacji.
 • Następne zebranie RR – 14 listopada 2017 r. o godzinie 17:30.                    RR zaprasza wszystkich chętnych do przyjścia rodziców, również nie będących członkami trójek klasowych.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz Rady Rodziców z roku 2017/2018

Justyna Waliczek

 

Wielkość czcionki
Kontrast