PROTOKÓŁ NR 1 Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW

PROTOKÓŁ NR 1 Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W  ŁĄCE, 13.09.2017

 • W zebraniu udział wzięli Członkowie Rady Rodziców wg zamieszczonej listy obecności oraz Dyrektor ZSP, Pani Barbara Jastrzębska.
 • Od 1 września 2017 roku dyrektorem szkoły została Pani Barbara Jastrzębska, pan Grzegorz Świerkot został wicedyrektorem.
 • Przebieg spotkania przedstawia się następująco:
 • Podsumowanie wydatków i stanu konta RR za rok 2016/17:

Rozliczenie konta Rady Rodziców za rok szkolny 2016/2017
PRZYCHODY
bilans otwarcia  18 409,54 zł
komitet rodzicielski  5 120,00 zł
darowizna Carbo Asecura  250,00 zł
kiermasz świąteczny  2 877,00 zł
piknik rodzinny  12 764,52 zł
darowizna na koszulki na olimpiadę  500,00 zł
odsetki bankowe  131,78 zł
przychody razem:  40 052,84 zł
ROZCHODY
wycieczki 2015/2016  600,00 zł
mikołaj  4 673,98 zł
książki  1 729,76 zł
memoriał  250,00 zł
nagrody memoriał  191,50 zł
projektor  2 200,00 zł
transport  1 481,61 zł
konkurs j.angielskiego  300,00 zł
konkurs Kangur  342,00 zł
konkurs Kanapkowo-Sałatkowy  110,00 zł
uroczystości szkolne  768,65 zł
stroje do przedszkola  600,00 zł
dofinansowanie do wycieczek przedszkole  1 250,00 zł
dofinansowanie do wycieczek szkoła  1 880,00 zł
koszulki na olimpiadę dla przedszkola  1 165,03 zł
skrz na listy  32,48 zł
pieczątka  23,00 zł
prowizja banku  60,00 zł
podatek  25,05 zł
koszty kiermaszu świątecznego  96,50 zł
dofinansowanie dnia babci w przedszkolu  74,96 zł
dofinansowanie stypendiów szkolnych  400,00 zł
rozchody razem:  18 254,52 zł
stan konta na dzień 31.08.2017  21 798,32 zł

 

 • Wybór nowej RR wg statutu: wybór komisji skrutacyjnej (Zofia Wrona, Helena Górka), jawne wyłonienie kandydatów, jawne głosowanie (26 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, uprawnionych do głosowania – 26 osób).

Wyniki wyborów do Rady Rodziców:

 • Agnieszka Smolarczyk („Zajączki“), przewodnicznąca, ines02@poczta.onet.pl
 • Grzegorz Kołeczko (III B, V), wiceprzewądniczący, gkoleczko@gmail.com
 • Aleksandra Budniok (IIIB, „Zajączki“), skarbnik, ab@fhupartner.pl
 • Justyna Waliczek („Zajączki“), sekretarz RR, waliczekk@gmail.com
 • Komisja rewizyjna: Edyta Drzyzga, Anita Gibas,
 • Wszystkie informacje z RR będą umieszczane na stronie szkoły, w zakładce Rada Rodziców, na tablicy umieszczonej po wejściu do szkoły i do przedszkola, na Facebooku na profilu Rada Rodziców.
 • Dyrektor będzie przekazywać protokół z RR nauczycielom.
 • RR jednogłoście zagłosowała za uczestnictwem naszej szkoły w programie Kids Speak. Polega on na tym, że w szkole przez 1 tydzień będzie 1osoba płynnie mówiąca po angielsku, osoba ta będzie prowadziły zajęcia z dziećmi. RR zapewnia nocleg i wyżywienie u chętnych rodzin. Udział w programie – 500 zł z konta RR.
 • RR jednogłośnie zagłosowała za zorganizowaniem podczas Memoriału im. A. Pławeckiego kilku stoisk sprzedażowych celem zebrania dodatkowej kwoty na RR, z której będą pokrywane wydatki na potrzeby szkolne. Oprócz stoiska z kawą i herbatą, stoiska będą obsługiwane przez młodzież z naszej szkoły.
 • RR prosi o zgłoszenie jakiegolwiek projektu, w którym społeczność szkolna (nauczyciele, uczniowe i rodzice) mogliby wygrać pieniądze lub sprzęt bądź inne nagrody. W ubiegłym roku udało nam się wygrać sprzęt o wartości 5000 zł z Fundacji Orange (2 rzutniki, drukarka laserowa, ekran projekcyjny). Projekty można zgłaszać mailowo do przewodniczącej RR.
 • Dyrektor ZSP poruszyła kwestię nagłośnienia z budżetu obywatelskiego. 15 000 zł przeznaczonych na ten cel powinno być wydane do końca 2017 roku. Obecnie 2 oferty na nagłośnienie przewyższają tę kwotę. RR podjęła decyzję o konsultację ze specjalistami zajmującymi się nagłośnieniem, decyzja będzie podjęta po konsultacjach z tymi osobami. Osoba odpowiedzialna za konsultację – Monika Zakrajewska.
 • Dyrektor ZSP przekazała ofertę Funny Money Sprytni Rodzice na zakup książek z uzyskaniem zniżek. RR zapozna się z treścią oferty i podejmie decyzję na kolejnym zebraniu.
 • Rodzic z grupy 4-5-latków poruszył kwestię organizacji zajęć dla 5-latków. Sprawa w toku.
 • RR pozytywnie zaopiniowała dni wolne od zajęć dytaktycznych: 30 IV, 2 V, 4 V oraz 19 VI
 • Następne zebranie RR – 9 października 2017, 17.30. RR zaprasza wszystkich chętnych do przyjścia rodziców, również nie będących członkami trójek klasowych.
 • Osoby upoważnione w roku szkolnym 2017/2018 do składania podpisów na czekach i przelewach bankowych w Banku Spółdzielczym w Pszczynie:  Agnieszka Smolarczyk-przewodnicząca Rady Rodziców, Aleksandra Budniok – skarbnik.
 • Składka na RR 50 zł.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz Rady Rodziców z roku 2016/2017

Helena Górka

 

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast