ZABAWY MATEMATYCZNE 0B MOTYLKI

Na zajęciach z kształtowania pojęć matematycznych utrwalaliśmy znajomość poznanych cyfr i układaliśmy proste rytmy. Trudno określić moment, kiedy dziecko zaczyna odczuwać rytm. Człowiek lęka się chaosu i bałaganu. Jeżeli cokolwiek w otoczeniu powtarza się i układa w rytm, przestaje budzić niepokój. Wszystkie formy życia na ziemi przebiegają według ustalonych rytmów, także życie człowieka. Rytm jest obecny w wielu formach aktywności człowieka. Nasze liście z liczbami posłużyły nam do ćwiczeń w dostrzeganiu regularności rytmicznych.

Wielkość czcionki
Kontrast