WIZYTA NA POCZCIE

18 października grupa „Żabek” wybrała się do Filii Urzędu Pocztowego w Łące, aby przyjrzeć się pracy urzędników pocztowych oraz wysłać pocztówki do swoich rówieśników z całej Polski. Wycieczka okazała się pouczająca i bardzo interesująca, a dzieci wracały do przedszkola
z uśmiechami na twarzy.

Wielkość czcionki
Kontrast