„ŚCIEŻKA SENSORYCZNA” W PSZCZÓŁKACH

W miesiącu maju zrealizowaliśmy ostatnie zadanie w ramach projektu „Gramy zmysłami”. Tym razem była to ścieżka sensoryczna,która jest  pewnym rodzajem toru przeszkód dla dziecka, a najważniejszą jej funkcją jest stymulowanie zmysłu dotyku.Tego typu zabawy  kształtują u dziecka sprawność motoryczną, równowagę, koordynację ruchową, percepcję wzrokową oraz planowanie ruchu.Ta zabawa,co najważniejsze, przyniosła dzieciom wiele  radości.