ŁĄCZYMY POKOLENIA

Trzy grupy przedszkolne (Żabki, Pszczółki i Motylki) zmierzą się z wyzwaniem jakie niesie ze sobą Ogólnopolski Projekt Edukacyjno-Społeczny „Łączymy pokolenia: Seniorzy dzieciom – dzieci seniorom”. 

Cele projektu:

  • integracja międzypokoleniowa i wspólna aktywność kulturalna dzieci, seniorów i osób niepełnosprawnych,
  • wzmacnianie więzi i podtrzymywanie relacji między seniorami i dziećmi,
  • wzbudzanie uczuć przywiązania i szacunku do osób starszych,
  • nawiązanie i podtrzymanie relacji w społeczności lokalnej.

W ramach realizacji przedsięwzięcia do grup przedszkolnych zostaną zaproszeni dziadkowie, którzy między innymi: opowiedzą o swoim ciekawym zawodzie, interesującej pasji, poczytają dzieciom, czy zasadzą z dziećmi kwiatki na wiosnę.

Z pewnością wspólne działania seniorów i dzieci będą pojawiały się na stronie przedszkola.