AKCJA „WIRUSOOCHRONA” W PRZEDSZKOLU

Nasze Przedszkole bierze udział w akcji „Wirusoochrona”, która ma na celu promocję podstawowych zasad higieny osobistej wśród dzieci i ich rodziców oraz zwrócenie uwagi na znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów (ze szczególnym uwzględnieniem koronawirusa i wirusa grypy). Każda grupa przedszkolna dowie się oraz utrwali informacje o myciu rąk, potrzebie noszenia maseczek, odpowiedzialnym zachowaniu wobec własnego zdrowia i innych osób.