Misja

MISJA PRZEDSZKOLA

Nasze przedszkole

Zapewnia :

  • bezpieczne i przyjazne środowisko,
  • realizację indywidualnych potrzeb edukacyjnych dzieci
  • nowoczesną ofertę edukacyjną,
  • wykształconą, kreatywną i odpowiedzialną kadrę,
  • sprawny system komunikowania się i zarządzania.

Oferuje :

  • kształtowanie i rozwijanie otwartości dziecka wobec siebie , innych ludzi, świata i wobec życia,
  • wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonego   potencjału i możliwości rozwojowych,
  • dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych dzieci, a także umożliwianie korzystania z opieki psychologicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej
  • doprowadzenie dziecka do takiego stopnia rozwoju psychofizycznego jaki jest niezbędny do podjęcia nauki w szkole,
  • udzielanie pomocy rodzinie w opiece i wychowaniu dziecka.

 

Wielkość czcionki
Kontrast