Pedagog

Opieka medyczna pielęgniarki:

Stanisława Mikołajczyk

Środa i Piątek 7.35 – 13.30

 

 

GODZINY PRACY PEDAGOGA – MARZENA OSTROWSKA (GABINET PARTER)

 Marzena Ostrowska
poniedziałek 8.45 – 13.30
wtorek 11.45 – 13.10 oraz 14.40 – 16.40
środa 9.30 – 12.30 oraz 13.30 – 15.30
czwartek 8.00 – 12.40 oraz 14.40 – 17.10
piątek 8.55 – 11.00

( W związku z prowadzeniem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacji oraz innych zajęć dla uczniów pedagog prowadzi stałe konsultacje dla Rodziców i Nauczycieli we wtorki w godz. 16.30-17.30. Konsultacje dla Rodziców odbywają się w innym terminie tylko w sytuacjach pilnych, po uprzednim ustaleniu terminu przez e-dziennik lub telefonicznie ).

 

GODZINY PRACY LOGOPEDY- DOMINIKA MACHNIK

Poniedziałek  8.00-13.00
Wtorek  7.00-9.00 / 12.00-14.00
Środa  11.00-13.30
Czwartek 10.30-13.30

 

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA –

 Joanna Myrczek
Poniedziałek: 08:30-14:30
Wtorek: 13:15 – 16:15
Środa: 10:30 – 15:30