Pedagog

GODZINY   PRACY   PEDAGOGA   SZKOLNEGO
Poniedziałek: 7.00-15.30
Wtorek : 10.00-16.30 ( w godzinach 15.30-16.30- czas przeznaczony na konsultacje dla rodziców)
Środa: 7.00-12.30
Czwartek: 12.00-16.30
Piątek: 7.00-12.30
                                  MARZENA OSTROWSKA
Wielkość czcionki
Kontrast