Kierownictwo

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

mgr inż.  Barbara Jastrzębska
Nauczyciel dyplomowany –   kształceniem dzieci i młodzieży zajmuje się od   roku   1995, od 1 września 2017 dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łące.

Absolwentka:

 • Politechniki Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Matematyczno-Fizycznym o specjalności matematyka stosowana;
 • Studium Pedagogicznego przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach;
 • Studiów Podyplomowych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – Pedagogika Specjalna w Zakresie Profilaktyki i Resocjalizacji;
 • Studiów Podyplomowych na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach – podstawy informatyki w szkołach;
 • Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych w Krakowie (protetyk słuchu);
 • Studiów Podyplomowych na kierunku surdopedagogika (nauczanie i wychowanie osób głuchych i niedosłyszących)
 • Kursu kwalifikacyjnego: Organizacja i zarządzanie oświatą przeprowadzonego przez RODN „WOM” Bielsko Biała;’

 

Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

mgr  Grzegorz Świerkot

dyr_s

Urodzony 17 listopada 1970 r. w Pszczynie. Nauczyciel dyplomowany.
Ukończył: 
 • Uniwersytet Śląski na kierunku animacja społeczno – kulturalna;
 • Studium Nauczycielskie na kierunku technika;
 • Studia podyplomowe z informatyki;
 • Studia podyplomowe z wychowania fizycznego;
 • Studia podyplomowe-  Zarządzanie Oświatą;
 • Od roku 1992 pracuje jako nauczyciel, od roku 2017 pełni funkcję wicedyrektora  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łące.