JĘZYK ANGIELSKI (16.03)

Temat: Food-utrwalenie wyrażeń z zakresu tematu „Jedzenie”. 

Ćwiczenia utrwalające słownictwo z tematu „Food” (Jedzenie) z zakresu kl. I i II:

strona internetowa: http://www.oup.com/elt

zakładka: Materiały dla uczniów

podręcznik: Gold Sparks: zacznij zabawę z Gold Sparks Fun Zone!-interaktywna strona dla ucznia

Gold Sparks dla kl. 1 (rozdz. 5: gra 1-2)

Gold Sparks dla kl. 2 (rozdz. 4: gra 1-2)

 

 

 

17.03.2020 r. WTOREK

17.03.2020 r. Wtorek

EDUKACJA POLONISTYCZNA 

Temat: Utrwalenie wiadomości o czasowniku. 

1. Przeczytaj zdania. Zapisz w zeszycie wyrazy oznaczające czynności.

Jacek wstaje rano i je śniadanie. Potem idzie do szkoły i pilnie się tam uczy. W domu przygotowuje obiad i myje naczynia. Jako pilny uczeń porządnie odrabia lekcje. Wreszcie bawi się ze swoim ukochanym psem. W nocy śpi smacznie.

2. Uzupełnij brakujące czasowniki w liczbie pojedynczej i mnogiej. Zapisz do zeszytu.

Wzór: składa – składają 

życzy – ……………………..

kończy – …………………..

………………… – śpiewają

……………………. – witają

3. Przeczytaj podane zdania i przepisz do zeszytu. Podkreśl nie przed czasownikami.

Chłopiec nie boi się wody. Chłopcy nie boją się wody.

Dziewczynka nie pływa. Dziewczynki nie pływają.

(Zapamiętaj, że czasowniki tak jak rzeczowniki występują w liczbie pojedynczej i mnogiej. Nie z czasownikami piszemy oddzielnie.)

Świetnie ! Gratuluję ! Teraz możesz przejść do:

EDUKACJA MATEMATYCZNA 

Temat: Mnożenie i dzielenie w zakresie 30.

  1. Zapisz w zeszycie i oblicz. Działania o jednakowych wynikach pokoloruj tym samym kolorem.

18 : 3=                    4 · 3 =

6 · 2 =                   2 · 3 =

30 : 5 =                25 : 5 =

2 · 5 =                    5 · 2 =

15 : 3 =                24 : 4 =

2. Zapisz w zeszycie. Wpisz odpowiedni znak: =, < lub >.

2 · 3 …… 4 · 2

6 · 2 …… 4 · 3

5 · 3 ……. 7 · 2

3. Poćwicz mnożenie. https://www.matzoo.pl/klasa2/tabliczka-mnozenia-w-zakresie-30_9_101

EDUKACJA INFORMATYCZNA 

  1. Zobacz ciekawy filmik o bezpiecznym zachowaniu. https://www.youtube.com/watch?v=YZOw6JvT5Ug
  2. Miłego oglądania ! 🙂

 

Biologia

Jak dbać o układ oddechowy?

Układ oddechowy jest bardzo ważny dla naszego zdrowia. Przypomnij sobie jak papierosy wpływają na jego działanie

„Niepozorny zabójca”

Wielkość czcionki
Kontrast