Historia

22.04.2020 r.

Dzień dobry. Witam serdecznie i dziękuję za nadesłane zadania domowe w postaci krzyżówki. Kto jeszcze zwleka – termin do dziś wieczorem.

Większość osób przesłała, ale nie wszystkie. Praca zdalna jest obowiązkowa, a dotrzymywanie terminów  świadczy o szacunku dla adresata .

Tudzież ufam,że reszta młodzieży szybciutko się zreflektuje.

Co na dziś  przygotowałam?

Tematy  dosyć ciekawe……

Temat lekcji I: Narodziny faszyzmu.

Zapoznaj się z tekstem podr.  – str.192-193 – znajdziesz tu wiadomości nt. rozwoju faszyzmu we Włoszech, str.194-197 – przedstawione tu informacje dotyczą narodzin nazizmu.

Filmik I dotyczy narodzin faszyzmu we Włoszech:

 

Oto , co powinieneś zapamiętać na temat rozwoju faszyzmu we Włoszech w pigułce.Wiadomości wpisz do zeszytu i przyswój wiedzę:

Sytuacja we Włoszech po I wojnie światowej.

a. Włosi byli bardzo rozczarowani sytuacją po I wojnie światowej:

– byli niezadowoleni ze zbyt, ich zdaniem, małych zdobyczy terytorialnych,

– w kraju panował kryzys gospodarczy,

– sytuację ludności pogarszało wysokie bezrobocie,

b. na fali powojennych frustracji we Włoszech ogromną popularność zdobył faszyzm, który charakteryzował się:

– skrajnym nacjonalizmem,

– militaryzmem,

– stosowaniem przemocy wobec własnych obywateli,

– monopolem jednej partii politycznej,

– dyktatorską formą sprawowania w władzy przez „wodza”,

–  antydemokratyzmem, antyliberalizmem i antykomunizmem,

c. we Włoszech powstała Narodowa Partia Faszystowska  (NPF).

– NPF była partią nacjonalistyczną i wodzowską,

– na czele partii stał Benito Mussolini.

2. Przejęcie władzy przez faszystów.

a. w październiku 1922 r. we Włoszech odbył się tzw. marsz „czarnych koszul” na Rzym,

b. król powierzył urząd premiera – Benito Mussoliniemu,

3. Rządy faszystów we Włoszech.

a. dużym sukcesem Mussoliniego było zawarcie  traktatów laterańskich z papieżem Piusem XI,

b. wprowadzono system jednopartyjny,

– Narodowa Partia Faszystowska była jedyną legalnie działającą partią polityczną,

– wszystkie inne partie zostały zlikwidowane,

c. w państwie kluczową rolę odgrywały korporacje skupiające pracodawców i pracowników,

d. Benito Mussolini ustanowił własne rządy dyktatorskie, które sprawował jako duce (wódz),

e. na społeczeństwie wymuszano posłuszeństwo przemocą i terrorem,

f. Włochy rozpoczęły podboje terytorialne – zajęły Albanię i Etiopię w Afryce.

 

Temat lekcji II: Narodowy socjalizm – nazizm.

Obejrzyj krótką prezentację:

 

Na podstawie podr. uzupełnij kartę pracy:

Kto ma możliwość  – nie musi przepisywać, a wydrukowaną włożyć za zakładkę w zeszycie.

 

1. W Niemczech po I wojnie światowej wykształciła się odmiana faszyzmu, nazywana narodowym socjalizmem – ……………………………………

a. głównymi twórcami ideologii nazistowskiej byli:

– Adolf Hitler – autor Mein Kampf,

– Alfred Rosenberg – autor Mitu XX wieku,

b. nazizm miał wszystkie cechy faszyzmu, a ponadto był ideologią rasistowską:

– Niemcom przyznawał status ………………………,

– inne ludy – np. Słowianie – traktował jako podludzi,

– cechą charakterystyczną nazizmu był antysemityzm,

c. partią faszystowską w Niemczech była …………………………………………………………………………………………(NSDAP),

– na czele partii stał Adolf……………………………

– naziści po raz pierwszy próbowali zdobyć władzę podczas tzw. puczu monachijskiego w 1923 r.,

d. naziści posiadali swoje formacje zbrojne:

– SA (partyjne oddziały szturmowe)

– ………………..oddziały pełniące funkcję policji partyjnej NSDAP.

2. Przejęcie władzy przez Adolfa Hitlera.

a. NSDAP w 1932 r. odniosła zwycięstwo w wyborach,

b. w styczniu ………………. r. Adolf Hitler objął urząd kanclerza,

c. państwo niemieckie zaczęto nazywać III ………………….,

d. pod pretekstem pożaru Reichstagu naziści zdelegalizowali ………………………………………………….. (KPN), a następnie wszystkie inne, poza NSDAP, partie polityczne,

e. w czerwcu 1934 r. na polecenie Hitlera podczas „nocy długich noży” wymordowano politycznych rywali Hitlera,

f. po śmierci prezydenta …………………………………………………………. w sierpniu 1934 r.  Hitler uzyskał pełnię władzy w Niemczech,

g. społeczeństwo niemieckie zostało poddane ścisłej kontroli, a wobec przeciwników naziści stosowali terror,

h. społeczeństwo niemieckie podlegało silnej indoktrynacji, którą kierował Josef ……………………………….

3. Pierwsze zbrodnie nazistów:

a. w Niemczech powstała sieć obozów koncentracyjnych, w których osadzano przeciwników politycznych,

b. w 1935 r. naziści wprowadzili tzw. ustawy ……………………………….., które wykluczały Żydów z życia publicznego,

c. wobec ludności żydowskiej nagminnie stosowano przemoc – „…………… kryształowa” (9/10 XI 1938 r.).

W późniejszym terminie podam informację, które z zadań domowych należy mi jeszcze przesłać.

Na razie przyswój poznane wiadomości. Uzupełnij czytelnie powyższą kartę pracy i oczekuj na kolejne lekcje zdalne , a może zdarzy się cud i będzie okazja spotkać się w naszej ukochanej szkole?

Pozdrawiam Wszystkich bardzo serdecznie.

Owocnej pracy.

 

 

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast