WITAMY W KLASIE 6B

Witamy w nowym roku szkolnym 2015/ 2016

Klasa 6 b liczy 19 uczniów:  8 dziewcząt i 11 chłopców

 IMG_0088

SAMORZĄD KLASY 6 B

Przewodnicząca:  WIKTORIA RABASZOWSKA

IMG_0083

Zastępca:  MATEUSZ PAJĄK

IMG_0084

Skarbnik: MARTYNA GAŁUSZKA

IMG_0085

Sekretarz: KAMILA ZIELEŹNIK

IMG_0086

IMG_0081

1 września był dniem szczególnym. Tego dnia skończyły się wakacje i rozpoczął Nowy Rok  Szkolny. Wróciliśmy do szkoły po dwumiesięcznej przerwie, opaleni, z uśmiechami na twarzach, ale przede wszystkim wypoczęci i gotowi do dalszej nauki.

 

Wyprawka szkolna

books

W związku z Rządowym programem pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” umieszczamy poniżej wzór wniosku o udzielenie pomocy finansowej uczniom w roku szkolnym 2015/2016, na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, oświadczenie o dochodach oraz inne materiały informacyjne.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016.
Termin składania wniosków, ustalony przez Burmistrza Pszczyny, dla szkół mających siedzibę na terenie gminy Pszczyna: do dnia 07.09.2015r.

Przypominamy, że w roku szkolnym 2015/2016 bezpłatne podręczniki otrzymają z dotacji rządowej klasy I, II i IV szkoły podstawowej, a uczniowie klasy III szkoły podstawowej, mogą skorzystać z programu „Wyprawka szkolna”.

Kryterium dochodowe (udokumentowane zaświadczeniami o dochodach bądź zaświadczeniem o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego) wynosi: 574 zł netto na osobę w rodzinie.

Jednocześnie informujemy, że mimo przekroczenia kryterium dochodowego istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej (z artykułu 7. ustawy o pomocy społecznej) – niezbędne złożenie wniosku oraz pisma z uzasadnieniem trudnej sytuacji życiowej.

Pobierz druk

Wielkość czcionki
Kontrast