Działania wolontarystyczne w naszej placówce.

Już kolejny rok podejmujemy działania o charakterze wolontarystycznym i pomocowym w naszej placówce. W tym roku po raz kolejny uczniowie pisali listy do chorych kolegów i koleżanek w ramach „Marzycielskiej poczty”, zbieraliśmy słodkości dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame w Strumieniu, malowaliśmy aniołki dla podopiecznych Hospicjum Św. Ojca Pio w Pszczynie oraz organizowaliśmy zbiórkę w ramach akcji „Działamy Tu i Teraz”. Uczniowie mogą udzielać się także pomagając kolegom i koleżankom przy odrabianiu zadań na świetlicy szkolnej oraz wspomagając działania filii Biblioteki Publicznej.

Organizacja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łące.

Między 17 a 21 października 2016 r jak co roku organizowaliśmy Ogólnopolski Tydzień Kariery. W tym roku inicjatywa ta odbywała się pod hasłem „Bądź autorem swojej kariery”.

Uczniowie mogli w trakcie zajęć rozmawiać o swoich planach na przyszłość, zawodach, możliwych ścieżkach edukacyjnych, oglądali filmy przedstawiające wybrane zawody. Dla chętnych przygotowaliśmy również konkursy plastyczne: ” Kim będę w przyszłości”, „Każdy gdzieś pracuje” oraz literacki „Jak chciałbym zaplanować swoją karierę?”. Prace plastyczne wzięły udział w konkursie organizowanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pszczynie pt. „Mój wymarzony zawód”. Miło nam poinformować, że nasza uczennica Amelia Drzyzga otrzymała w nim I miejsce.

Czytaj dalejOrganizacja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łące.

Bądź autorem swojej kariery – Ogólnopolski Tydzień Kariery

Jak co roku nasz zespół włączył się w organizację Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w powiecie pszczyńskim. Tegoroczna akcja odbywa się w dniach 17-23 października pod hasłem przewodnim „Bądź autorem swojej kariery”. 

Czytaj dalejBądź autorem swojej kariery – Ogólnopolski Tydzień Kariery

„DZIAŁAMY TU I TERAZ”

W grudniu tego roku szkolnego w naszej szkole organizowana była akcja „Działamy tu i teraz”, która miała na celu wesprzeć najbardziej potrzebujące rodziny naszej szkoły i przedszkola w przygotowaniach do Świąt Bożego Narodzenia. Do tegorocznej akcji włączyli się rodzice, dzieci i pracownicy naszej placówki. Każdy z nich ofiarował różnego rodzaju podarunki w postaci żywności, słodyczy, prezentów jak również środków czystości.

Dzięki hojności darczyńców najbardziej potrzebujące rodziny otrzymały paczki, które składały się głównie z produktów spożywczych i chemii.

Organizatorzy akcji dziękują wszystkim, którzy zaangażowali się w pomoc ludziom w potrzebie.

Uczestnicy akcji po raz kolejny udowodnili, że nie są obojętni na los innych, wykazując dużą wrażliwość, zaangażowanie i przyczyniając się w ten sposób do poprawy trudnej sytuacji rodzin.IMG_20141217_084221

31 maj – DZIEŃ BEZ PAPIEROSA

W okresie od 23 maja 2016 do 07 czerwca 2016 w naszej szkole realizowaliśmy zajęcia profilaktyczne w ramach DNIA BEZ PAPIEROSA. Wśród uczniów klas I-III przeprowadzono zajęcia warsztatowe, które poprzedzone były pogadanką i prezentacją multimedialną na temat szkodliwości palenia papierosów. W trakcie warsztatów omawiano i weryfikowano posiadane przez dzieci informacje, rozwiewano mity, propagowano zdrowy tryb życia. Na zakończenie zajęć uczniowie przygotowywali propozycje plakatów pt:  Mój pokój miejscem bez dymu papierosowego. Uczniowie klas V i VI realizowali tematykę Światowego Dnia bez Tytoniu w trakcie zajęć warsztatowych podczas których utrwalano wiedzę na temat negatywnego wpływu nikotynizmu oraz kosztów społecznych tej choroby, ćwiczyli technikę odmawiania podczas 3 dniowej wycieczki. W klasie IV uczniowie podczas prelekcji pedagoga i oglądania prezentacji multimedialnej ugruntowywali swoją wiedzę na temat szkodliwości palenia, kosztów zdrowotnych i społecznych tego nałogu. W sumie objęliśmy oddziaływaniami 206 dzieci.

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY

Nasz zespół kolejny już raz wziął udział w organizacji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery realizowanego w naszym powiecie przez Powiatową Synergię Rozwoju Zawodowego. W tym roku realizowany on był w terminie 19-23 października, pod hasłem „Poznaj swojego doradcę kariery”. W naszej szkole postanowiliśmy w związku z tym zaprezentować uczniom klas VI osoby, które z pasją i zaangażowaniem wykonują swój zawód. Zależało nam, aby nasi podopieczni przekonali się, że można swoje zainteresowania rozwijać realizując się zawodowo. Dlatego też zaprosiliśmy wspaniałych gości, którzy opowiedzieli o swojej pracy oraz ścieżce edukacyjnej jaką musieli pokonać, aby móc go wykonywać.

Czytaj dalejOGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY

Wielkość czcionki
Kontrast