KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY „Świąteczne emocje”

Przygotujcie jeden komiks w wersji papierowej lub elektronicznej. Prace powinny w sposób optymistyczny nawiązywać do mikołajek lub Bożego Narodzenia. Dopuszcza się również wersje humorystyczne, nieuwłaczające niczyjej godności. Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście do 17.12.2021 r. lub przesłać na adres rbielecka-witek1@zsplaka.onmicrosoft.com w temacie: „Konkurs – Świąteczne emocje”.
Regulamin w załączniku

Konkursu „Moje drzewo w obiektywie”- rozstrzygnięty!

Z przyjemnością informujemy, że konkurs fotograficzny „Moje drzewo w obiektywie” został rozstrzygnięty.
Wpłynęły do nas aż  32 zdjęcia. Bardzo cieszymy się , że konkurs spotkał się z tak dużym zainteresowanie.
Jury konkursu fotograficznego „Moje drzewo w obiektywie” wyłoniło następujących zwycięzców:
I miejsce– Maciej Ziebura
II miejsce – Zuzanna Zakrajewska 4a
III miejsce – Dawid Wojtala 4 b
Wyróżnienia: Michalin Kloc 8a, Martyna Kolon 5b, Julia Waleczek 7a, Aleksander Zacharzewski 5a.
Wyróżnione i nagrodzone prace zostaną wydrukowane i wyeksponowane na gazetce szkolnej.

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie. Zdjęcia są piękne.
Zapraszamy do wirtualnej galerii:
https://docs.google.com/presentation/d/1TnrOkMvhmokngeekH4sLzLqWbVoIJfeNm7V_6ua56e0/edit?usp=sharing
Teresa Krawieczek i Elżbieta Tomczykiewicz

ŚLUBOWANIE KLASY 1A I 1B

Dnia 12 października 2021 roku o godzinie 10:00 odbyło się ślubowanie klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Łące.

W uroczystości tej wzięły udział dwie klasy pierwsze 1a, 1b, pani dyrektor, rodzice oraz gość honorowy – zastępca burmistrza pani Barbara Sopot-Zembok.

Przygotowania do uroczystości trwały od początku roku szkolnego. Panie wychowawczynie klas pierwszych zapoznawały i wdrażały swoich uczniów do pełnienia różnych obowiązków wynikających z faktu rozpoczęcie nauki w szkole. Klasy pierwsze przygotowały na dzień ślubowania część artystyczną, aby zaprezentować swoje umiejętności i zdolności. Następnie uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie a pani dyrektor pasowała każde dziecko z klasy pierwszej na ucznia poprzez dotknięcie jego ramienia dużą kredką. Pani burmistrz w ramach działań proekologicznych wręczyła pierwszoklasistom specjalne bidony a wychowawczynie upominki przygotowane przez rodziców.

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Do Miłośników Przyrody

Z ogromną przyjemnością zapraszamy do udziału w konkursie „ Moje drzewo w obiektywie”.
Drzewa są bardzo ważne dla każdego z nas: dają poczucie bezpieczeństwa, zapewniają odpoczynek, są zieloną perspektywą dla oczu zmęczonych nowoczesną technologią.

Jeśli masz swoje „drzewo” pokaż nam je.

Regulamin konkursu:

1. Temat: „Moje drzewo w obiektywie’’
2. Organizatorzy: Teresa Krawieczek, Elżbieta Tomczykiewicz
3. Cele:
– kształtowanie właściwych postaw wobec przyrody,
– wzbogacenie wiedzy na temat drzew,
– rozwijanie wrażliwości artystycznej,
– promowanie fotografii.

4. Uczestnicy: Uczniowie klas IV – VIII.

Uczestnicy mają za zadanie przygotować jedno zdjęcie autorskie, zatytułować je, dopisać imię i nazwisko oraz klasę i do dnia 12 listopada 2021 roku przesłać na adres szkolawlace@gmail.com

5. Przedmiotem konkursu jest drzewo – ulubiony okaz w Twojej najbliższej okolicy.

6. Fotografie:
– kolorowe lub czarno białe muszą być przesłane w formie cyfrowej
– zdjęcie należy wysłać w postaci osobnego pliku w formie jpg,
– każdy plik powinien posiadać objętość nie większą niż 5 MB,
– można zrobić korektę zdjęcia, ale nie można robić przeróbek,
– zdjęcia nie mogą posiadać zapisów i elementów graficznych,
– niedopuszczalne jest tworzenie fotomontaży,
– edycja zdjęć powinna być użyta w podstawowym zakresie np. poprawa jasności czy kontrast.

Powodzenia!