BIAŁA SZKOŁA KLASY VI

Biała szkoła to śródroczny, kilkudniowy wyjazd dydaktyczno-wypoczynkowy uczniów. Odbywa się w okresie zimowym i jest formą aktywnego wypoczynku, połączonego z nauką jazdy na nartach oraz edukacją. Biała szkoła wpływa znacząco na zacieśnienie relacji między nauczycielem a dziećmi. Dłuższe wyjazdy stwarzają sposobność do lepszego poznawania potrzeb  i możliwości dzieci. Wspólna nauka i zabawa na łonie przyrody, wspólne odkrywanie, zdobywanie sprawności i umiejętności, wzajemne radości i zmartwienia – bardzo integrują społeczność szkolną. Wyjazd bez rodziców uczy samodzielności.

Od 8 do 12 stycznia 2024r. uczniowie klas szóstych brali udział w Białej Szkole.  Wspólnie z uczniami klas trzecich, pod opieką nauczycieli  i trzech rodziców, przebywali w malowniczo położonym Domu Wczasowo-Kolonijnym „Pod Halą Boraczą”.

Niestety w pierwszych dniach pobytu nie było sprzyjających warunków do jazdy na nartach, jednak w Ośrodku mieliśmy do dyspozycji stoły do tenisa stołowego , piłkarzyki, bilard, dużą świetlicę, a na zewnątrz miejsce do spacerów z możliwością podziwiania cudownej panoramy Beskidów oraz wspólnej zabawy na śniegu.

Dowiedz się więcej

Konkurs literacki

„Człowiek uczy się przez całe życie, przez co codziennie ulega przemianie”

Konkurs literacki dla uczniów klas 7-8 ZSP w Łące

pod patronatem pani dyrektor Barbary Jastrzębskiej

Celem konkursu na najlepszą rozprawkę  jest pobudzenie aktywności młodzieży,
a także uzyskanie wiedzy o tym, jak młodzież postrzega współczesną szkołę oraz nauczycieli.

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają oceny za osiągnięcia w konkursie wiedzy.

Zapraszamy uczniów do napisania rozprawki na jeden  z podanych przez organizatora tematów.

 • ”Nauczanie zdalne nigdy nie zastąpi nauczania stacjonarnego”
 • „Czy nauczyciele są potrzebni uczniom”
 • „Czy nauczanie zdalne przyniosło uczniom jakieś korzyści”

Pamiętaj, aby odwołać się do przykładów z literatury, filmu, historii i własnej obserwacji.

Założenia organizacyjne

 1. Konkurs jest jednoetapowy
 2.  Do konkursu mogą być zgłaszane prace wykonane indywidualnie
 3.  Każdy Uczestnik ma prawo nadesłać maksymalnie 1 pracę konkursową

Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Zgłoszenie rozprawki do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że praca została wykonana samodzielnie przez Uczestnika konkursu
 2. Format arkusza papieru do rozprawki ma być formatu A4. Wymagana czcionka Times New Roman  (14), maksymalna ilość stron – 2/ min. słów 200
 3. Każda praca powinna zawierać informację z danymi tj. imię i nazwisko autora pracy, klasa
 4. Prace składamy do 31.05.2022 u pani Aliny Świerkot
 5. Ogłoszenie wyników nastąpi 6.06.2022r.